El. parduotuvės taisyklės

Šios El. parduotuvės taisyklės yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys sudarė užsakymo, kurį Klientas pateikė elektroninėje parduotuvėje www.virsitu.lt, pagrindu. Šiose El. parduotuvės taisyklėse išdėstytos prievolės yra privalomos. Šių El. parduotuvės taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį. Sutartis galioja neribotai.

Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad El. parduotuvės taisykles perskaitė, suprato ir su jomis sutinka. Jei Klientas nėra perskaitęs El. parduotuvės taisyklių ir su jomis nėra sutikęs, Klientui neleidžiama pateikti užsakymų elektroninėje parduotuvėje www.virsitu.lt.

Sąvokų apibrėžtys

„Virsi tu“ – tai elektroninė parduotuvė www.virsitu.lt ir susijusi teisių savininkė „Ingamina“ MB (įmonės kodas 304743253, juridinis adresas Jonažolių g. 15-79, LT-04136 Vilnius, Lietuva), kuri vykdydama savo ūkinę veiklą Klientui siūlo ir parduoda prekes pagal šias El. parduotuvės taisykles.

Klientas

1. Fizinis asmuo, kuris iš „Virsi tu“ užsako prekes.

2. Juridinis asmuo, kuris iš „Virsi tu“ užsako prekes.

Virsi tu“ El. parduotuvė – tai elektroninė parduotuvė www.virsitu.lt, kurią Klientas naudoja savo užsakymams pateikti.

Pristatymas – tai Kliento užsakytų prekių pristatymas Kliento užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną.

Pristatymo būdas – Kliento užsakytų prekių pristatymas vykdomas per kurjerį.

Pristatymo zona – tai „Virsi tu“ nustatyta teritorija, kurios ribose „Virsi tu“ gali pristatyti prekes Kliento nurodytu adresu. „Virsi tu“ prekes pristato Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribose.

Užsakymas – El. parduotuvėje surinktas pageidaujamų prekių krepšelis, kurio vertė turi viršyti arba būti lygi nustatytai minimaliai krepšelio vertei, ir kuris pristatomas Kliento nurodytu adresu prieš tai apmokėjus už prekes, pakavimo ir kurjerio paslaugas.

Registracija

Klientas gali naudotis „Virsi tu“ El. parduotuvės paslaugomis ir savo užsakymą pateikti kaip:

1. Registruotas naudotojas:

Tam klientas privalo susikurti Kliento paskyrą naudodamas el. paštą arba telefono numerį ir slaptažodį. Jei Klientas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Kliento paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams;

norint sukurti Kliento paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, bei pažymėti komunikacijos nustatymus.

2. Svečias:

prieš pateikdamas užsakymą, Klientas privalo pateikti tokią informaciją: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir adresą, jei Klientas pasirenka pristatymą nurodytu adresu.

3. Registruotas juridinio asmens paskyros naudotojas:

Klientas, kuris yra juridinis asmuo, privalo susikurti Kliento paskyrą naudodamas el. paštą arba telefono numerį ir slaptažodį. Jei Klientas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Kliento paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams;

norint sukurti juridinio asmens paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, įmonės atstovo vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo numerį (pasirinktinai), kontaktinius duomenis, slaptažodį, bei pažymėti komunikacijos nustatymus;

Klientas atsako už tai, kad būtų pateikta tiksli ir teisinga informacija. Po registracijos visa atsakomybė už tai, kad Kliento slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Klientui. Už visus veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis Kliento paskyra, visa atsakomybė tenka pačiam Klientui, nebent būtų įrodyta, kad Kliento paskyra kitas asmuo pasinaudojo ne dėl Kliento kaltės, arba jei ja pasinaudojo dėl „Virsi tu“ kaltės. Jei Kliento paskyra naudojasi kitas asmuo, „Virsi tu“ laikys, kad ja naudojasi Klientas. Praradęs prisijungimo prie Kliento paskyros duomenis, Klientas privalo apie tai pranešti el. paštu uzsakymai@virsitu.lt.

Jei Klientas nebepageidauja gauti pranešimų ir pasiūlymų, jis gali pakeisti pranešimų nustatymus savo Kliento paskyroje. Norint atlikti pakeitimus, reikia atverti Kliento paskyros nustatymus ir spausti tas pranešimų rūšis, kurias Klientas nori pakeisti. Kliento paskyros nustatymus galima pasiekti paspaudus šią nuorodą: …. . Be to, galima pateikti prašymą raštu tiesiogiai „Virsi tu“ el. paštu uzsakymai@virsitu.lt.

Pranešimai apie užsakymo įvykdymą ir paskyros užregistravimą (pavyzdžiui, apie užsakymo patvirtinimą, paskyros registracijos patvirtinimą, sąskaitą-faktūrą, užsakymo atšaukimą) Klientui bus siunčiami ir tuo atveju, jei paskyros nustatymuose Klientas pasirinko, kad nepageidauja gauti pranešimų, nes pirmiau minėti pranešimai yra būtini, siekiant įvykdyti užsakymus ir pranešti Klientui apie užsakymo statusą.

Klientų asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Kliento ir prekių gavėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymą, parengti sąskaitą-faktūrą, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes ir permokėtą sumą, administruoti finansines bei kitas iš šių El. parduotuvės taisyklių ir nuotolinės sutarties kylančias prievoles bei užtikrinti kitas „Virsi tu“ El. parduotuvėje suteiktas paslaugas. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama El. parduotuvės privatumo politikoje.

Kainos, mokėjimai ir pristatymo mokestis

Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtraukti mokesčiai už paslaugas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Klientas.

„Virsi tu“ vienašališkai nustato minimalią prekių krepšelio sumą, už kurią Klientas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių El. parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Į minimalią prekių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis. Minimali užsakymo, t. y. prekių krepšelio suma be pristatymo mokesčio, yra 30,00 Eur. Papildomai prie užsakymo kainos Klientas turės sumokėti pristatymo į namus mokestį ir pakavimo mokestį.

Už prekių pristatymo į namus paslaugą yra taikomas mokestis, nurodytas „Virsi tu“ El. parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Pristatymo į namus mokestis, nepriklausomai nuo prekių krepšelio dydžio, yra 3,5 Eur.

„Virsi tu“ prekių kiekis yra ribotas ir teikiant didesnį užsakymą gali nepakakti likučių. Tokiu atveju pateikus užsakymą gausite pranešimą ir bus derinamas prekių gavimas dalimis ar tik ta apimtimi, kuriai pakanka turimo prekių likučio.

Pristačius prekes, „Virsi tu“ siunčia Klientui elektroninį dokumentą – elektroniniu būdu suformuotą sąskaitą faktūrą. Elektroninis dokumentas galioja be parašo. Klientui, kuris yra juridinis asmuo, pranešimas apie užsakymo patvirtinimą bus nusiųstas kartu su elektroniniu dokumentu – elektroniniu būdu suformuota išankstinio apmokėjimo sąskaita-faktūra. Toks elektroninis dokumentas – išankstinio apmokėjimo sąskaita-faktūra galioja be parašo.

Pateikti užsakymą, kuris būtų mažesnis nei nustatyta 30,00 Eur dydžio minimali vertė, nėra galimybės. Už suformuotą užsakymą Klientas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie yra nurodyti „Virsi tu“ El. parduotuvėje mokėjimo metodų pasirinkimo Užsakymo pateikimo formoje. Sumokėti už prekes būtina iki prekių gavimo.

„Virsi tu“ siekia užtikrinti, kad sveriamų produktų kiekis kaip galima labiau atitiktų Kliento užsakyme nurodytą kiekį. Tačiau atsižvelgus į natūralaus dydžio ir svorio skirtumus, „Virsi tu“ negarantuoja, kad paimtas produktų kiekis atitiks užsakyme nurodytą kiekį. Todėl galimi nedideli svorio skirtumai, kuriems esant, grąžinamas susidaręs kainos skirtumas.

Sveriamų prekių kaina bus apskaičiuota pagal Kliento nurodytą svorį. „Virsi tu“ garantuoja, kad tuo atveju, jei faktinis prekių svoris bus didesnis už užsakyme nurodytą svorį, Klientui nereikės papildomai mokėti.

Pakavimo mokestis priklauso nuo krepšelio dydžio. Jį pamatysite atsiskaitymo žingsnyje, eilutėje „Pakavimo mokestis.“

Užsakymo prekių surinkimas ir pristatymas 

„Virsi tu“ siekia, kad kiekvienas užsakymas būtų visiškai įvykdytas ir pateisintų Pirkėjo lūkesčius.

Prieš Klientui pristatant užsakymą, jam bus pranešta apie prekes, kurias jis gaus.

„Virsi tu“ El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Vilniaus mieste. Prekes pristato „Virsi tu“ įgaliotas atstovas (kurjeris).

Pristatymas vykdomas tuo adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą. Kliento užsakymą „Virsi tu“ pristato nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo. Klientui paprašius, kurjeris užsakymą pristatys į konkretų daugiabučio namo aukštą tik tuo atveju, jei:

1. kurjeris yra gavęs Kliento sutikimą, pilną ir teisingą informaciją, reikalingą patekti į daugiabučio namo kiemą bei laiptinę (vartų, laiptinės ir kitų durų kodus, skambučių numerius ir pan.); ir

2. kurjeris mano, kad įvykdyti tokį prašymą yra saugu.

„Virsi tu“ visada pasilieka sau teisę pristatyti užsakymą nurodytu adresu prie pagrindinio įėjimo.

Tais atvejais, kai užsakymas yra įmonės adresu, „Virsi tu“ gali užsakymą pristatyti į įmonės pastato pirmąjį aukštą, kuriame yra pagrindinis įėjimas. Jei įmonė turi bendrą priimamąjį, užsakymą „Virsi tu“ gali pristatyti į priimamąjį.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad „Virsi tu“ užsakymus pristato tik nurodytoje prekių pristatymo zonoje. Pasitikrinti, ar adresas patenka į pristatymo zoną, galima paspaudus šią nuorodą: …. .

Pristatymo data priklauso nuo užsakymo pateikimo laiko. Pateikus užsakymą, tiekimo grafikas yra skaičiuojamas nuo sekančios darbo dienos, o pristatymas vykdomas per 1-3 darbo dienas.

Užsakymai yra pristatomi Klientams kiekvieną savaitės dieną nuo 9 iki 21 valandos.

Dieną prieš pristatymą iki 20 val. Klientas informuojamas el. laišku ar SMS žinute su planuojamu pristatymo laiku (1,5 val. rėžyje).

Tuo atveju, jei pristatant užsakymą tuo adresu nėra kam atsiimti užsakymo, apie tai pranešama Klientui. Tam, kad Klientas galėtų susitarti dėl kito pristatymo laiko arba dėl užsakymo atsiėmimo parduotuvėje, Klientui reikia pačiam kreiptis į „Virsi tu“ tel. 8 677 76882.

Tais atvejais, jei „Virsi tu“ turi užsakymą pristatyti pakartotinai, Klientui gali būti pritaikytas papildomas pristatymo į namus mokestis.

Kokybės garantija ir civilinė atsakomybė

„Virsi tu“ visuomet stengiasi gaminti ir tiekti tik aukščiausios kokybės gaminius. Tačiau nuomonė dėl tinkamo produkto skonio yra subjektyvus dalykas, todėl „Virsi tu“ neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad tie produktai visuomet atitiks Kliento lūkesčius. Jei Kliento netenkina produkto kokybė, priimdamas pristatytą užsakymą Klientas gali grąžinti konkrečią prekę ir atgauti už ją sumokėtą visą pinigų sumą.

Dėl įvairių įrenginių, kurie naudojami užsakant prekes, techninių charakteristikų ar kitų pagrįstai tikėtinų skirtumų „Virsi tu“ El. parduotuvės portale rodomi gaminiai gali būti šiek tiek kitokio dydžio, formos ir spalvos, negu gautieji.

Visų gaminių, kuriuos galima įsigyti „Virsi tu“ El. parduotuvėje, charakteristikos yra nurodytos prekės aprašyme. Informacija pateikiama ir prekės etiketėje.

Teisė atsisakyti ir nepriimti užsakymo 

Klientas turi teisę vienašališkai pasinaudoti teise atsisakyti užsakymo per 24 val. nuo užsakymo pateikimo momento, iki kol susisiekia kurjeris dėl tikslaus pristatymo laiko. Apie užsakymo atsisakymą būtina nedelsiant informuoti „Virsi tu“ el. paštu uzsakymai@virsitu.lt.

Jei gavęs užsakymą Klientas nustato, kad užsakyme yra sugadintų ir (arba) prastos kokybės prekių, Klientas turi kreiptis su pareiškimu į „Virsi tu“ el. paštu uzsakymai@virsitu.lt. Rekomenduojama pateikti sugadintos prekės nuotrauką. Pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą, kuri buvo naudota pateikiant užsakymą. „Virsi tu“ pasilieka teisę paprašyti, kad sugadintą prekę Klientas grąžintų į parduotuvę.

Užsakymo atšaukimas

Esant techninėms kliūtims, „Virsi tu“ gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti „Virsi tu“ El. parduotuvės portalo funkcionavimą, apie tai iš anksto neįspėjusi Kliento. Tokiais atvejais pinigus, kurie buvo sumokėti už nepristatytus užsakymus, „Virsi tu“ grąžins per 10 darbo dienų.

Dėl būtinumo užtikrinti „Virsi tu“ El. parduotuvės veiklos tęstinumą „Virsi tu“ pasilieka teisę nustatyti leidžiamą pirkti tos pačios prekės kiekį. „Virsi tu“ turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti užsakymą apie tai elektroniniu būdu informavusi Klientą, jei Klientas užsako neįprastai didelį tos pačios rūšies prekių kiekį (nepriklausomai nuo to, ar produktai buvo užsakyti per vieną ar kelis kartus).

Klientas turi teisę atšaukti užsakymą per 24 val. nuo Užsakymo pateikimo.

Klientas turi teisę kreiptis į „Virsi tu“ tel. 8 677 76882 ar el. paštu uzsakymai@virsitu.lt ir paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas. Sumokėta suma Klientui grąžinama tuo pačiu mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.

Klientų aptarnavimo centras 

Jei kiltų klausimų dėl apsipirkimo „Virsi tu“ El. parduotuvėje, „Virsi tu“ skatina kreiptis darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 8.00 iki 21.00 val. telefonu 8 677 76882 arba rašyti el. paštu uzsakymai@virsitu.lt.

Baigiamosios nuostatos ir ginčų sprendimo tvarka

„Virsi tu“ gali vienašališkai pakeisti šias El. parduotuvės taisykles arba nutraukti visos El. parduotuvės arba jos dalies veiklą. Apie „Virsi tu“ El. parduotuvės pakeitimus ar jos veiklos nutraukimą „Virsi tu“ praneš paskelbdama pranešimą „Virsi tu“ El. parduotuvės portale ir (arba) nusiųsdama pranešimą el. paštu kiekvienam Klientui. Tokiame pranešime „Virsi tu“ paprašys, kad Klientas susipažintų su pakeitimais. Klientui nesutikus su pakeitimas, jo sukurta paskyra bus deaktyvuota.

„Virsi tu“ El. parduotuvė pasilieka teisę apriboti Kliento galimybę naudotis „Virsi tu“ El. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Kliento registraciją apie tai atskirai neįspėjusi, jei Klientas bando pakenkti stabilumui ir saugumui tokiomis priemonėmis, už kurias pagal galiojančius įstatymus asmuo yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Šios El. parduotuvės taisyklės parengtos ir joms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Jei teismas ar kita kompetentinga institucija yra tos nuomonės, kad kuri nors šių El. parduotuvės taisyklių nuostata neatitinka įstatymų, yra neteisinga arba netinkama, toks sprendimas nepaveikia likusių El. parduotuvės taisyklių nuostatų, kurios yra galiojančios ir visiškai taikytinos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, galiojimo.

Jei Klientas mano, kad „Virsi tu“ pažeidė šias El. parduotuvės taisykles ar kitus tiesiogiai susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus, ir kad tai paveikė Kliento galimybę naudotis savo teisėmis, ir kad tokios padėties neįmanoma išspręsti derybomis, Klientas gali pateikti pareiškimą nacionalinei vartotojų teisių apsaugos institucijai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius

Telefonas: (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760

El. paštas: tarnyba@vvtat.lt

Duomenų tvarkymas ir apsauga

Kliento asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Kliento tapatybę ir atsiimti užsakymą, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus už grąžintus produktus, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šių El. parduotuvės taisyklių ir šios nuotolinės sutarties, bei naudotis „Virsi tu“ El. parduotuvės siūlomomis paslaugomis.

Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama čia: Privatumo politika.

Pirkinių krepšelis